Ρολά | Με Φυλλαράκι PVC με Ενίσχυση | SHIELD ROLO THERMO ALU230X210 Eπικαθήμενο

Χαρακτηριστικά: 
· Επικαθήμενο θερμομονωτικό κουτί Αλουμινίου σε επίπεδη μορφή, με συντελεστή θερμοπερατότητας Usb = 1,6 W/(m² · K), διαστάσεων, βάθους 230mm και ύψους 210mm

· Οδηγός από αλουμίνιο επίπεδος πλάτους 22mm & πομπέ πλάτους 26,5mm.


Υπάρχει η δυνατότητα οδηγών με φτερό.
Επίπεδος οδηγός με φτερό: 60mm, 100mm & 120mm 
Πομπέ οδηγός με φτερό: 120mm, 140mm & 160mm 


· Τερματικό από προφίλ διέλασης αλουμινίου 

Πλήρωση του ρολού με θώρακα:
· Συνθετικό φυλλαράκι με μεταλλική ενίσχυση 37mm.Η λειτουργία των ρολών μπορεί να επιτευχθεί με πέντε τρόπους:
· Χειροκίνητη με περιελικτήρα (ιμάντας)
· Χειροκίνητη με μανιβέλα
· Ενσύρματη με διακόπτη, με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ασύρματη με τηλεχειριστήριο με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ενσύρματη με διακόπτη ή ασύρματη με τηλεχειριστήριο με επιπλέον μανιβέλα κινδύνου, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, με ηλεκτρικό κινητήρα ασφαλείας αντίληψης εμποδίου.

Κατασκευασιμότητα:
· Μέγιστο πλάτος ρολών 1700mm.
· Μέγιστο ύψος ρολών: 3000mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.

Διαθέσιμα χρώματα: 
· Τα κουτιά, οι οδηγοί και το τερματικό βάφονται σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα του αλουμινίου, ral, μεταλλικά και αποχρώσεων ξύλου. 
· Τα διαθέσιμα χρώματα στο συνθετικό φυλλαράκι με μεταλλική ενίσχυση, είναι: (Αρχείο pdf)

Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του θώρακα ρολού, υπολογίζεται ως εξής:
· Με συνθετικό φυλλαράκι με μεταλλική ενίσχυση 37mm: 5,5 κιλά / τ.μ.   - Με χειροκίνητη λειτουργία με ιμάντα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 10 έως 15 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με μανιβέλα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 15 έως 20 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά, ο κινητήρας αντίληψης έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 100 κιλά.   
       

Next previous home