Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Πολυουρεθάνης | SHIELD ROLO PVC203X153 Eπικαθήμενο Ρολό

Επικαθήμενο κουτί PVC σε επίπεδη μορφή διαστάσεων, βάθους 203mm και ύψους 150mm για μικρά ύψη...

Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Πολυουρεθάνης | SHIELD ROLO THERMO ALU230X210 Eπικαθήμενο Ρολό

Επικαθήμενο θερμομονωτικό κουτί Αλουμινίου σε επίπεδη μορφή, με συντελεστή θερμοπερατότητας...

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Βαρέως Τύπου | SHIELD ROLO PVC203X203 Eπικαθήμενο

Επικαθήμενο κουτί PVC σε επίπεδη μορφή διαστάσεων, βάθους 203mm και ύψους 203mm...

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Βαρέως Τύπου | SHIELD ALU170X170 Εξωτερικό Ρολό

Εξωτερικό κουτί Αλουμινίου σε πομπέ μορφή διαστάσεων, βάθους 170mm και ύψους 170mm...

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Πολυουρεθάνης | SHIELD ROLO ALU250X250 Eπικαθήμενο

Επικαθήμενο κουτί Αλουμινίου σε επίπεδη μορφή διαστάσεων, βάθους 250mm και ύψους 250mm...

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Πολυουρεθάνης | SHIELD ROLO ALU182X182 Eπικαθήμενο

Επικαθήμενο κουτί Αλουμινίου σε επίπεδη μορφή και πομπέ διαστάσεων, βάθους 182mm και ύψους 182mm...


Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Πολυουρεθάνης | SHIELD ROLO ALU250X250 Eπικαθήμενο

Χαρακτηριστικά: 
· Επικαθήμενο κουτί Αλουμινίου σε επίπεδη μορφή διαστάσεων, βάθους 250mm και ύψους 250mm

· Οδηγός από αλουμίνιο επίπεδος πλάτους 25mm.

· Τερματικό από προφίλ διέλασης αλουμινίου

Πλήρωση του ρολού με θώρακα:
· Φυλλαράκι αλουμινίου-πολυουρεθάνης (alpol) 9mm X 39mm Η λειτουργία των ρολών μπορεί να επιτευχθεί με πέντε τρόπους:
· Χειροκίνητη με περιελικτήρα (ιμάντας)
· Χειροκίνητη με μανιβέλα
· Ενσύρματη με διακόπτη, με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ασύρματη με τηλεχειριστήριο με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ενσύρματη με διακόπτη ή ασύρματη με τηλεχειριστήριο με επιπλέον μανιβέλα κινδύνου, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, με ηλεκτρικό κινητήρα ασφαλείας αντίληψης εμποδίου.

Κατασκευασιμότητα:
· Μέγιστο πλάτος ρολών : 2200mm.
· Μέγιστο ύψος ρολών : 4500mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.

Διαθέσιμα χρώματα: 
· Τα κουτιά, οι οδηγοί και το τερματικό βάφονται σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα του αλουμινίου, ral, μεταλλικά και αποχρώσεων ξύλου. 
· Τα διαθέσιμα χρώματα για φυλλαράκι αλουμινίου-πολυουρεθάνης (alpol) 9mm X 39mm, είναι:  (Αρχείο pdf

Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του θώρακα ρολού, υπολογίζεται ως εξής: 
· Με φυλλαράκι αλουμινίου-πολυουρεθάνης (alpol) 9mm X 39mm,: 3,5κιλά / τ.μ.
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με ιμάντα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 10 έως 15 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με μανιβέλα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 15 έως 20 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά, ο κινητήρας αντίληψης έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 100 κιλά.      

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Βαρέως Τύπου | SHIELD ALU170X170 Εξωτερικό Ρολό

Χαρακτηριστικά: 
· Εξωτερικό κουτί Αλουμινίου σε πομπέ μορφή διαστάσεων, βάθους 170mm και ύψους 170mm

· Οδηγός από αλουμίνιο επίπεδος πλάτους 22mm & πομπέ πλάτους 26,5mm.

Υπάρχει η δυνατότητα οδηγών με φτερό.
Επίπεδος οδηγός με φτερό: 60mm, 100mm & 120mm 
Πομπέ οδηγός με φτερό: 120mm, 140mm & 160mm · Τερματικό από προφίλ διέλασης αλουμινίου

Πλήρωση του ρολού με θώρακα:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mmX 40mm

Η λειτουργία των ρολών μπορεί να επιτευχθεί με πέντε τρόπους:
· Χειροκίνητη με περιελικτήρα (ιμάντας)
· Χειροκίνητη με μανιβέλα
· Ενσύρματη με διακόπτη, με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ασύρματη με τηλεχειριστήριο με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ενσύρματη με διακόπτη ή ασύρματη με τηλεχειριστήριο με επιπλέον μανιβέλα κινδύνου, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, με ηλεκτρικό κινητήρα ασφαλείας αντίληψης εμποδίου.

Κατασκευασιμότητα:

· Μέγιστο πλάτος ρολών : 2800mm.
· Μέγιστο ύψος ρολών : 2450mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.

Διαθέσιμα χρώματα: 

· Τα κουτιά, οι οδηγοί , το τερματικό και το προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mmX 40mm, βάφονται σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα του αλουμινίου, ral, μεταλλικά και αποχρώσεων ξύλου. 

Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του θώρακα ρολού, υπολογίζεται ως εξής:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mmX 40mm: 6,5 κιλά / τ.μ. 
- Με χειροκίνητη λειτουργία με ιμάντα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 10 έως 15 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος.
 - Με χειροκίνητη λειτουργία με μανιβέλα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 15 έως 20 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά, ο κινητήρας αντίληψης έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 100 κιλά.

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Βαρέως Τύπου | SHIELD ROLO THERMO ALU230X210 Eπικαθήμενο

Χαρακτηριστικά: 
· Επικαθήμενο θερμομονωτικό κουτί Αλουμινίου σε επίπεδη μορφή, με συντελεστή θερμοπερατότητας Usb = 1,6 W/(m² · K), διαστάσεων, βάθους 230mm και ύψους 210mm

· Οδηγός από αλουμίνιο επίπεδος πλάτους 22mm & πομπέ πλάτους 26,5mm.

Υπάρχει η δυνατότητα οδηγών με φτερό.
Επίπεδος οδηγός με φτερό: 60mm, 100mm & 120mm 
Πομπέ οδηγός με φτερό: 120mm, 140mm & 160mm · Τερματικό από προφίλ διέλασης αλουμινίου

Πλήρωση του ρολού με θώρακα:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mmX 40mm

Η λειτουργία των ρολών μπορεί να επιτευχθεί με πέντε τρόπους:
· Χειροκίνητη με περιελικτήρα (ιμάντας)
· Χειροκίνητη με μανιβέλα
· Ενσύρματη με διακόπτη, με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ασύρματη με τηλεχειριστήριο με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ενσύρματη με διακόπτη ή ασύρματη με τηλεχειριστήριο με επιπλέον μανιβέλα κινδύνου, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, με ηλεκτρικό κινητήρα ασφαλείας αντίληψης εμποδίου.

Κατασκευασιμότητα:

· Μέγιστο πλάτος ρολών : 2800mm.
· Μέγιστο ύψος ρολών : 3000mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.

Διαθέσιμα χρώματα: 

· Τα κουτιά, οι οδηγοί , το τερματικό και το προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mmX 40mm βάφονται σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα του αλουμινίου, ral, μεταλλικά και αποχρώσεων ξύλου.

Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του θώρακα ρολού, υπολογίζεται ως εξής:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mmX 40mm: 6,5 κιλά / τ.μ.
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με ιμάντα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 10 έως 15 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος.  
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με μανιβέλα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 15 έως 20 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος.   
 - Για ηλεκτροκίνητα ρολά, ο κινητήρας αντίληψης έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 100 κιλά.

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Βαρέως Τύπου | SHIELD ROLO ALU182X182 Eπικαθήμενο

Χαρακτηριστικά: 
· Επικαθήμενο κουτί Αλουμινίου σε επίπεδη μορφή και πομπέ διαστάσεων, βάθους 182mm και ύψους 182mm.  · Οδηγός από αλουμίνιο επίπεδος πλάτους 22mm & πομπέ πλάτους 26,5mm
Υπάρχει η δυνατότητα οδηγών με φτερό. 
Επίπεδος οδηγός με φτερό: 60mm, 100mm & 120mm
   Πομπέ οδηγός με φτερό: 120mm, 140mm & 160mm· Τερματικό από προφίλ διέλασης αλουμινίου

Πλήρωση του ρολού με θώρακα:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mmX 40mm

Η λειτουργία των ρολών μπορεί να επιτευχθεί με πέντε τρόπους:
· Χειροκίνητη με περιελικτήρα (ιμάντας)
· Χειροκίνητη με μανιβέλα
· Ενσύρματη με διακόπτη, με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ασύρματη με τηλεχειριστήριο με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ενσύρματη με διακόπτη ή ασύρματη με τηλεχειριστήριο με επιπλέον μανιβέλα κινδύνου, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, με ηλεκτρικό κινητήρα ασφαλείας αντίληψης εμποδίου.

Κατασκευασιμότητα:

· Μέγιστο πλάτος ρολών 
   - Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mm x 40mm: 2800mm.
· Μέγιστο ύψος ρολών
   - Για χειροκίνητα ρολά : 2700mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά : 2500mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.

Διαθέσιμα χρώματα: 

· Τα κουτιά, οι οδηγοί , το τερματικό και το προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mm X 40mm βάφονται σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα του αλουμινίου, ral, μεταλλικά και αποχρώσεων ξύλου.

Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του θώρακα ρολού, υπολογίζεται ως εξής:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mm X 40mm: 6,5 κιλά / τ.μ.   - Με χειροκίνητη λειτουργία με ιμάντα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 10 έως 15 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με μανιβέλα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 15 έως 20 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά, ο κινητήρας αντίληψης έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 100 κιλά.

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Βαρέως Τύπου | SHIELD ROLO ALU182X138 Eπικαθήμενο

Χαρακτηριστικά: 
· Επικαθήμενο κουτί Αλουμινίου σε επίπεδη μορφή και πομπέ διαστάσεων, βάθους 182mm και ύψους 138mm για μικρά ύψη.


 · Οδηγός από αλουμίνιο επίπεδος πλάτους 22mm & πομπέ πλάτους 26,5mm

Υπάρχει η δυνατότητα οδηγών με φτερό. 
Επίπεδος οδηγός με φτερό: 60mm, 100mm & 120mm
   Πομπέ οδηγός με φτερό: 120mm, 140mm & 160mm

· Τερματικό από προφίλ διέλασης αλουμινίου

Πλήρωση του ρολού με θώρακα:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mmX 40mm


Η λειτουργία των ρολών μπορεί να επιτευχθεί με πέντε τρόπους:
· Χειροκίνητη με περιελικτήρα (ιμάντας)
· Χειροκίνητη με μανιβέλα
· Ενσύρματη με διακόπτη, με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ασύρματη με τηλεχειριστήριο με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ενσύρματη με διακόπτη ή ασύρματη με τηλεχειριστήριο με επιπλέον μανιβέλα κινδύνου, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, με ηλεκτρικό κινητήρα ασφαλείας αντίληψης εμποδίου.

Κατασκευασιμότητα:

· Μέγιστο πλάτος ρολών : 2800mm.
· Μέγιστο ύψος ρολών
   - Για χειροκίνητα ρολά : 1650mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά : 1500mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.

Διαθέσιμα χρώματα: 

· Τα κουτιά, οι οδηγοί , το τερματικό και το προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mm X 40mm βάφονται σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα του αλουμινίου, ral, μεταλλικά και αποχρώσεων ξύλου. 

Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του θώρακα ρολού, υπολογίζεται ως εξής:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mm X 40mm: 6,5 κιλά / τ.μ.   - Με χειροκίνητη λειτουργία με ιμάντα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 10 έως 15 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με μανιβέλα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 15 έως 20 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά, ο κινητήρας αντίληψης έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 100 κιλά.
Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Βαρέως Τύπου | SHIELD ROLO u-PVC203X203 Eπικαθήμενο

Χαρακτηριστικά: 
· Επικαθήμενο κουτί u-PVC σε επίπεδη μορφή διαστάσεων, βάθους 203mm και ύψους 203mm
· Οδηγός επίπεδος από u-PVC, με υποδοχή για θέση κουνουπιέρας.
· Τερματικό από προφίλ διέλασης αλουμινίου 


Πλήρωση του ρολού με θώρακα:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mmX 40mmΗ λειτουργία των ρολών μπορεί να επιτευχθεί με πέντε τρόπους:
· Χειροκίνητη με περιελικτήρα (ιμάντας)
· Χειροκίνητη με μανιβέλα
· Ενσύρματη με διακόπτη, με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ασύρματη με τηλεχειριστήριο με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ενσύρματη με διακόπτη ή ασύρματη με τηλεχειριστήριο με επιπλέον μανιβέλα κινδύνου, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, με ηλεκτρικό κινητήρα ασφαλείας αντίληψης εμποδίου.

Κατασκευασιμότητα:

· Μέγιστο πλάτος ρολών : 2800mm.
· Μέγιστο ύψος ρολών
   - Για χειροκίνητα ρολά : 2700mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά : 2500mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.

Διαθέσιμα χρώματα: 

· Τα κουτιά και οι οδηγοί έχουν τα χρώματα των u-PVC
· Το τερματικό αλουμινίου είτε σε χρώμα λευκό RAL9010 είτε σε χρώμα καφέ RAL8014
· Τo προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mm X 40mm βάφεται σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα του αλουμινίου, ral, μεταλλικά και αποχρώσεων ξύλου.

Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του θώρακα ρολού, υπολογίζεται ως εξής:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mm X 40mm: 6,5 κιλά / τ.μ. - Με χειροκίνητη λειτουργία με ιμάντα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 10 έως 15 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με μανιβέλα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 15 έως 20 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά, ο κινητήρας αντίληψης έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 100 κιλά.

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Βαρέως Τύπου | SHIELD ROLO u-PVC203X153 Eπικαθήμενο

Χαρακτηριστικά: 
· Επικαθήμενο κουτί u-PVC σε επίπεδη μορφή διαστάσεων, βάθους 203mm και ύψους 153mm για μικρά ύψη.· Οδηγός επίπεδος από u-PVC, με υποδοχή για θέση κουνουπιέρας.

· Τερματικό από προφίλ διέλασης αλουμινίου 


Πλήρωση του ρολού με θώρακα:
· Αλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mm X 40mmΗ λειτουργία των ρολών μπορεί να επιτευχθεί με πέντε τρόπους:
· Χειροκίνητη με περιελικτήρα (ιμάντας)
· Χειροκίνητη με μανιβέλα
· Ενσύρματη με διακόπτη, με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ασύρματη με τηλεχειριστήριο με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ενσύρματη με διακόπτη ή ασύρματη με τηλεχειριστήριο με επιπλέον μανιβέλα κινδύνου, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, με ηλεκτρικό κινητήρα ασφαλείας αντίληψης εμποδίου.

Κατασκευασιμότητα:

· Μέγιστο πλάτος ρολών : 2800mm.
· Μέγιστο ύψος ρολών
   - Για χειροκίνητα ρολά : 1650mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά : 1500mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.

Διαθέσιμα χρώματα: 

· Τα κουτιά και οι οδηγοί έχουν τα χρώματα των u-PVC
· Το τερματικό αλουμινίου είτε σε χρώμα λευκό RAL9010 είτε σε χρώμα καφέ RAL8014
· Τo προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mm X 40mm βάφεται σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα του αλουμινίου, ral, μεταλλικά και αποχρώσεων ξύλου.

Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του θώρακα ρολού, υπολογίζεται ως εξής:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mm X 40mm: 6,5 κιλά / τ.μ. 
  - Με χειροκίνητη λειτουργία με ιμάντα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 10 έως 15 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με μανιβέλα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 15 έως 20 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά, ο κινητήρας αντίληψης έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 100 κιλά.

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Πολυουρεθάνης | SHIELD ALU170X170 Εξωτερικό Ρολό

Χαρακτηριστικά: 
· Εξωτερικό κουτί Αλουμινίου σε πομπέ μορφή διαστάσεων, βάθους 170mm και ύψους 170mm


· Οδηγός από αλουμίνιο επίπεδος πλάτους 22mm & πομπέ πλάτους 26,5mm.

Υπάρχει η δυνατότητα οδηγών με φτερό.
Επίπεδος οδηγός με φτερό: 60mm, 100mm & 120mm 
Πομπέ οδηγός με φτερό: 120mm, 140mm & 160mm · Τερματικό από προφίλ διέλασης αλουμινίου

Πλήρωση του ρολού με θώρακα:
· Φυλλαράκι αλουμινίου-πολυουρεθάνης (alpol) 9mm X 39mm


Η λειτουργία των ρολών μπορεί να επιτευχθεί με πέντε τρόπους:
· Χειροκίνητη με περιελικτήρα (ιμάντας)
· Χειροκίνητη με μανιβέλα
· Ενσύρματη με διακόπτη, με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ασύρματη με τηλεχειριστήριο με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ενσύρματη με διακόπτη ή ασύρματη με τηλεχειριστήριο με επιπλέον μανιβέλα κινδύνου, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, με ηλεκτρικό κινητήρα ασφαλείας αντίληψης εμποδίου.

Κατασκευασιμότητα:

· Μέγιστο πλάτος ρολών : 2200mm.
· Μέγιστο ύψος ρολών : 2450mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.

Διαθέσιμα χρώματα: 

· Τα κουτιά, οι οδηγοί και το τερματικό βάφονται σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα του αλουμινίου, ral, μεταλλικά και αποχρώσεων ξύλου. 
· Τα διαθέσιμα χρώματα για φυλλαράκι αλουμινίου-πολυουρεθάνης (alpol) 9mm X 39mm, είναι:  (Αρχείο pdf


Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του θώρακα ρολού, υπολογίζεται ως εξής: 
· Με φυλλαράκι αλουμινίου-πολυουρεθάνης (alpol) 9mm X 39mm,: 3,5κιλά / τ.μ.
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με ιμάντα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 10 έως 15 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος.

   - Με χειροκίνητη λειτουργία με μανιβέλα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 15 έως 20 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά, ο κινητήρας αντίληψης έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 100 κιλά.

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Πολυουρεθάνης | SHIELD ROLO THERMO ALU230X210 Eπικαθήμενο

Χαρακτηριστικά: 
· Επικαθήμενο θερμομονωτικό κουτί Αλουμινίου σε επίπεδη μορφή, με συντελεστή θερμοπερατότητας
Usb = 1,6 W/(m² · K), διαστάσεων, βάθους 230mm και ύψους 210mm


· Οδηγός από αλουμίνιο επίπεδος πλάτους 22mm & πομπέ πλάτους 26,5mm.

Υπάρχει η δυνατότητα οδηγών με φτερό.
Επίπεδος οδηγός με φτερό: 60mm, 100mm & 120mm 
Πομπέ οδηγός με φτερό: 120mm, 140mm & 160mm · Τερματικό από προφίλ διέλασης αλουμινίου

Πλήρωση του ρολού με θώρακα:
· Φυλλαράκι αλουμινίου-πολυουρεθάνης (alpol) 9mm X 39mm


Η λειτουργία των ρολών μπορεί να επιτευχθεί με πέντε τρόπους:
· Χειροκίνητη με περιελικτήρα (ιμάντας)
· Χειροκίνητη με μανιβέλα
· Ενσύρματη με διακόπτη, με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ασύρματη με τηλεχειριστήριο με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ενσύρματη με διακόπτη ή ασύρματη με τηλεχειριστήριο με επιπλέον μανιβέλα κινδύνου, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, με ηλεκτρικό κινητήρα ασφαλείας αντίληψης εμποδίου.

Κατασκευασιμότητα:

· Μέγιστο πλάτος ρολών : 2200mm.
· Μέγιστο ύψος ρολών : 3000mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.

Διαθέσιμα χρώματα: 

· Τα κουτιά, οι οδηγοί και το τερματικό βάφονται σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα του αλουμινίου, ral, μεταλλικά και αποχρώσεων ξύλου. 
· Τα διαθέσιμα χρώματα για φυλλαράκι αλουμινίου-πολυουρεθάνης (alpol) 9mm X 39mm, είναι:  (Αρχείο pdf


Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του θώρακα ρολού, υπολογίζεται ως εξής: 
· Με φυλλαράκι αλουμινίου-πολυουρεθάνης (alpol) 9mm X 39mm,: 3,5κιλά / τ.μ.
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με ιμάντα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 10 έως 15 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος.
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με μανιβέλα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 15 έως 20 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 

   -   Για ηλεκτροκίνητα ρολά, ο κινητήρας αντίληψης έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 100 κιλά.

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Βαρέως Τύπου | SHIELD ROLO ALU250X250 Eπικαθήμενο

Χαρακτηριστικά: 
· Επικαθήμενο κουτί Αλουμινίου σε επίπεδη μορφή και πομπέ διαστάσεων, βάθους 250mm και ύψους 250mm.

  · Οδηγός από αλουμίνιο επίπεδος πλάτους 25mm 

· Τερματικό από προφίλ διέλασης αλουμινίου

Πλήρωση του ρολού με θώρακα:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mmX 40mm

Η λειτουργία των ρολών μπορεί να επιτευχθεί με πέντε τρόπους:
· Χειροκίνητη με περιελικτήρα (ιμάντας)
· Χειροκίνητη με μανιβέλα
· Ενσύρματη με διακόπτη, με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ασύρματη με τηλεχειριστήριο με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ενσύρματη με διακόπτη ή ασύρματη με τηλεχειριστήριο με επιπλέον μανιβέλα κινδύνου, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, με ηλεκτρικό κινητήρα ασφαλείας αντίληψης εμποδίου.

Κατασκευασιμότητα:

· Μέγιστο πλάτος ρολών : 2800mm.
· Μέγιστο ύψος ρολών : 4500mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.


Διαθέσιμα χρώματα:
· Τα κουτιά, οι οδηγοί , το τερματικό και το προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mm X 40mm βάφονται σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα του αλουμινίου, ral, μεταλλικά και αποχρώσεων ξύλου. 


Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του θώρακα ρολού, υπολογίζεται ως εξής:
· Aλουμινίου προφίλ διέλασης ασφαλείας 9mm X 40mm: 6,5 κιλά / τ.μ.
  - Με χειροκίνητη λειτουργία με ιμάντα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 10 έως 15 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 

   - Με χειροκίνητη λειτουργία με μανιβέλα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 15 έως 20 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά, ο κινητήρας αντίληψης έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 100 κιλά.

Ρολά | Με Φυλλαράκι Αλουμινίου Πολυουρεθάνης | SHIELD ROLO ALU182X182 Eπικαθήμενο

Χαρακτηριστικά: 
· Επικαθήμενο κουτί Αλουμινίου σε επίπεδη μορφή και πομπέ διαστάσεων, βάθους 182mm 
και ύψους 182mm.  · Οδηγός από αλουμίνιο επίπεδος πλάτους 22mm & πομπέ πλάτους 26,5mm

Υπάρχει η δυνατότητα οδηγών με φτερό. 
Επίπεδος οδηγός με φτερό: 60mm, 100mm & 120mm
   Πομπέ οδηγός με φτερό: 120mm, 140mm & 160mm· Τερματικό από προφίλ διέλασης αλουμινίου

Πλήρωση του ρολού με θώρακα:
· Φυλλαράκι αλουμινίου-πολυουρεθάνης (alpol) 9mm X 39mm


Η λειτουργία των ρολών μπορεί να επιτευχθεί με πέντε τρόπους:
· Χειροκίνητη με περιελικτήρα (ιμάντας)
· Χειροκίνητη με μανιβέλα
· Ενσύρματη με διακόπτη, με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ασύρματη με τηλεχειριστήριο με ηλεκτρικό κινητήρα αντίληψης εμποδίου.
· Ενσύρματη με διακόπτη ή ασύρματη με τηλεχειριστήριο με επιπλέον μανιβέλα κινδύνου, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, με ηλεκτρικό κινητήρα ασφαλείας αντίληψης εμποδίου.

Κατασκευασιμότητα:

· Μέγιστο πλάτος ρολών : 2200mm.
· Μέγιστο ύψος ρολών
   - Για χειροκίνητα ρολά : 2700mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά : 2500mm συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού.

Διαθέσιμα χρώματα: 

· Τα κουτιά, οι οδηγοί και το τερματικό βάφονται σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα του αλουμινίου, ral, μεταλλικά και αποχρώσεων ξύλου. 
· Τα διαθέσιμα χρώματα για φυλλαράκι αλουμινίου-πολυουρεθάνης (alpol) 9mm X 39mm, είναι:  (Αρχείο pdf


Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του θώρακα ρολού, υπολογίζεται ως εξής:
· Με φυλλαράκι αλουμινίου-πολυουρεθάνης (alpol) 9mm X 39mm: 3,5κιλά / τ.μ
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με ιμάντα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 10 έως 15 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Με χειροκίνητη λειτουργία με μανιβέλα, ένα ρολό είναι λειτουργικό, όταν το βάρος του είναι μεταξύ 15 έως 20 κιλά, ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος από το ύψος. 
   - Για ηλεκτροκίνητα ρολά, ο κινητήρας αντίληψης έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 100 κιλά.

previous